Arts-acupunctuurpraktijk

M.G.M. van den Berg

Werking acupunctuur

 

Uitgangspunt is dat bij een gezond functionerend fysiek, emotioneel, energetisch èn intuïtief lichaam het meridianensysteem stroomt zonder haperingen. We zijn dan dicht bij onszelf, (veer)krachtig, vol reserves (vlot herstellend van ziekte of blessures), flexibel, zien helder, staan met gevoel van vervulling ontspannen in het leven en hebben een zacht oog voor wat zich aan ons voordoet in het leven. 

Ziekte wordt in de geneeskunst van het Oosten gezien als een verstoring van de energie-flow in de meridianen.

Veelal is er een combinatie van fysieke klachten, dysbalans op het emotionele vlak en/of geestelijk onwelbevinden, in welke volgorde dan ook. Middels acupunctuur wordt het lichaam zo gestimuleerd dat het zelfherstellend vermogen weer geactiveerd wordt.

Op de meridianen liggen punten, zogenaamde acupunctuurpunten, die door massage (acupressuur) of door het prikken van naaldjes in de huid (acupunctuur) de stroom van de betreffende meridiaan kunnen beïnvloeden. De stroming van geblokkeerde energie wordt hersteld, zodat een nieuw evenwicht tot stand kan komen en het lichaamseigen genezingsproces weer geactiveerd wordt.

Via deze werkwijze is een beïnvloeding en optimalisering van de energie in het lichaam mogelijk met als resultaat dat het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd waardoor klachten veranderen, verminderen of geheel verdwijnen.

Veelal betekent dit tevens een doorgang naar een vitaler, pijnlozer en meer ontspannen leven, alsook naar een ruimer & meer helder bewustzijn. 

Acupunctuur foto hand 2
Acupunctuur foto hand 2

Indicaties

Vrijwel alle ziekten en/of klachten die we in het westen kennen, kunnen via het perspectief van de acupunctuur bekeken en behandeld worden. De behandeling kan zonder probleem naast de reguliere behandeling plaatsvinden. Vanuit mijn reguliere denkkader denk ik mee of er verdere reguliere analyse en/of zorg via de huisarts nodig is.

Voor de ziekte kanker kan acupunctuur iets betekenen als er bijwerkingen zijn bij radio- of chemotherapiebehandeling; aldus niet zozeer voor genezing van de ziekte zelf. Hieronder vindt u een opsomming van klachten waarvoor acupunctuur een bewezen behandelmethode is:

 • Allergieën (o.a. hooikoorts, voedselallergie, astma)
 • Pijnklachten; hoofdpijn, buikpijn, maagpijn, nekpijn, rugpijn, gewrichtspijn, spierpijn en/ of pijn van pezen
 • Spannings-/ stressgerelateerde klachten, slaapproblemen, migraine
 • Overgangsklachten, PMS, infertiliteit
 • RSI, fibromyalgie, tenniselleboog, dystrofie
 • Diverse huidproblemen: jeuk, droge huid, eczeem, acné, psoriasis, steenpuisten
 • Bloedarmoede, te hoge of te lage bloeddruk, doorbloedingproblemen
 • Kouwelijkheid, vochtophoping, kortademigheid, bronchitis, hyperventilatie
 • Chronische hart- of longproblemen
 • Keelpijn, schildklieraandoeningen, oogklachten
 • Maagklachten, slechte eetlust, misselijkheid, zuurbranden, opboeren/ oprispingen
 • Galblaasaandoeningen, harde ontlasting, aambeien, diarree
 • Rusteloosheid, depressiviteit, snel schrikken, angstklachten, vergeetachtigheid, anorexia nervosa
 • Lusteloosheid, gebrek aan energie, burn-out, overspannenheid, posttraumatische stress
 • Incontinentie, impotentie en verslavingen
 • Zwangerschapsmisselijkheid, angst- en paniekklachten alsook slaapproblemen tijdens de zwangerschap
 • Bijwerkingen na chemokuur of radiotherapie

 

Op de site van WHO (World Health Organisation) staat een link naar 'review and Analysis of Report on Controlled Clinical Trials' (WHO; aug 2017). Hierop is bovenstaande opsomming gebaseerd.