Arts-acupunctuurpraktijk

M.G.M. van den Berg

Acupunctuur


In de Westerse geneeskunde wordt het fysieke lichaam behandeld. Dit is het lichaam dat bestaat uit onder andere pezen, botten, spieren en de huid; dat wat gezien en betast kan worden. In de Oosterse geneeskunde staat het energetische lichaam centraal. Dit laatste voedt het fysieke lichaam, maar ook het emotionele en intuïtieve lichaam. Middels het beïnvloeden van het energetische lichaam kan er een oorzakelijke verschuiving tot stand worden gebracht op het niveau van het fysieke lichaam, wat vaak direct ook voelbaar is op het niveau van de emoties en geest. Acupunctuur is een 5000 jaar oude geneeskunst om het lichaam en de geest aan te zetten tot zelfgenezing en harmoniseren van de eigen energie. De acupunctuur is sinds de 70-er jaren ook in het Westen doorgedrongen, waarna het zich verder heeft ontwikkeld en verbeterd.

Modernere vormen van acupunctuur waar ik ook mee werk zijn onder andere oor-acupunctuur, westerse acupunctuur en de segmentale acupunctuur (dit is de vorm van acupunctuur die een directe link heeft met de neurologie. Hierbij wordt er gewerkt via de dermatomen, myotomen, sclerotomen, en viscerotomen. De triggerpoints in diverse huid- en spierlagen worden hierbij aangeprikt met als doel overtollige spanning te verdelen in het omliggende weefsel. Dit komt overeen met de 'Dry Needling' die tegenwoordig ook veel toegepast wordt door fysiotherapeuten).